Emigracja wśród rodzin z dziećmi

Wyjazd za granicę nigdy nie jest łatwy, ponieważ często zostawiamy dorobek całego życia w rodzimym kraju i zaczynamy nowe życie od początku. W takiej sytuacji znajduje Dalej »

Emerytura pod palmami

Pod koniec lat 90. dumnie ogłoszono reformę emerytalną. OFE miało stanowić swoisty przełom w podejściu do zabezpieczania przyszłości emerytów, a dodatkowo był to Dalej »

Główne przyczyny migracji Polaków

W każdym kraju rozwijającym się można obserwować zjawisko emigracji, które nasila się zwłaszcza w okresie rosnącego niezadowolenia społecznego. Ogromny wpływ na pojawienie się Dalej »

Służba zdrowia w starzejącym się społeczeństwie

Kluczowym aspektem wielu rozwiniętych zachodnich krajów jest dobrze funkcjonująca służba zdrowia. Polsce również zagraża to, iż w perspektywie kilkunastu lat będziemy krajem, w którym Dalej »

Finansowanie poszczególnych systemów emerytalnych

Niezależnie od przyjętego modelu w danym kraju, należy mieć na uwadze, iż każdy system emerytalny jest finansowany z naszych pieniędzy – czy to bezpośrednio ze Dalej »

 

Czy warto emigrować?

Powodem emigracji nie jest tylko rosnące w Polsce bezrobocie, ale także niskie płace, które są jego efektem. W przypadku innych krajów płaca minimalna w zupełności wystarcza na normalne, skromne

Starzejące się społeczeństwo a problemy ekonomiczne

W wielu krajach obecnie poruszany jest temat starzejącego się społeczeństwa, ponieważ w konsekwencji może on doprowadzić do niesłychanego kryzysu

System emerytalny a emigracja

Zjawisko migracji jest obecne od zawsze, ponieważ motywacją do migracji jest chęć zapewnienia sobie optymalnych warunków do rozwoju, a także poprawienia sytuacji bytowej. Problem ten

Koszty emigracji w Polsce

Chcąc ocenić rzeczywiste straty dla gospodarki, warto spojrzeć w kompleksowy sposób na emigrację. Koniecznym kryterium do oceny tego zjawiska są odpowiedzi na

Bilans ekonomiczny Polski a emigracja zarobkowa

www.akcesoriapc.com.pl

Powszechne przekonanie, iż wyjeżdżający z Polski bezrobotni przyczyniają się wyłącznie do wzrostu gospodarczego w zachodnich krajach Unii Europejskiej jest błędne. Nie uwzględnia ono bowiem

OFE, IKE, IKZE?

Od kilkunastu lat politycy dostrzegają problem starzejącego się społeczeństwa i koszty wypłaty emerytur. Z tego powodu wprowadzono drugi filar, czyli system kapitałowy, w którym ludzie